Autorem webu je Vladimír Švorba , finanční poradce a plánovač.

V oboru finančního poradenství pracuje od roku 2008. V roce 2013 úspěšně absolvoval odbornou zkoušku EFA (European Financial Advisor) od asociace EFPA (Evropská asociace finančního plánování Česká republika).

V letech 2013 až 2017 byl prezidentem Asociace finančních poradců České republiky, jejíž cílem je pomoci kultivovat finanční trh v České republice, pomáhat s řešením nešvarů finančního trhu, šířit správné myšlenky o financích a ukázat lidem, že i ve finančním poradenství pracují odborníci.

S myšlenkou vzdělávacího webu o finančním plánování přišel na začátku roku 2021.