Stačí papír a tužka, může však být i word nebo excel na počítači. A už si můžete zapisovat, co chcete, kdy to chcete a kolik peněz na to budete potřebovat. Zapisujte si, jaké větši jednorázové výdaje vás v budoucnu čekají.

Mezi nejčastější cíle patří:

Renta – peníze na stáří

Bydlení

Auto

Dovolená

Školné

Peníze pro děti

Můžou však samozřejmě být i jiné cíle. Zkuste nad tím přemýšlet, co vás v životě asi čeká. Je také dobré vaše cíle jednou ročně aktualizovat.

Renta – peníze na stáří

Pokud jednou odejdete do důchodu a přestanete pracovat, vaše životní úroveň se může výrazně snížit. Proto je třeba mít vytvořený dostatečně velký majetek, ze kterého budete moci čerpat rentu. U většiny lidí je budování majetku a tvorba rezerv na stáří stěžejní bod finančního plánu.

Bydlení

Bydlení je také jedním z nejdůležitějších cílů u většiny lidí. Buď se na něj teprve připravují a nebo pak splácejí hypotéku.  Existuje několik pravidel, které by se měly při financování na úvěr dodržovat.

Auto

I vozový park je třeba jednou za čas obnovit a je dobré se na to připravit. Nové auto je možné pořídit za hotové, na úvěr nebo na operativní leasing. Volba financování může mít vliv na vaše ostatní cíle.

Dovolená

Pokud se jedná o běžnou dovolenou v nižších desítkách tisíc korun, pak se dá zahrnout do krátkodobé rezervy. V případě dražší dovolené je však efektivnější dovolenou zahrnout do finančního plánu. I dovolená se dá financovat různými způsoby.

Školné

Kvalitní vzdělání se někdy může prodražit. Pokud chcete dětem dopřát kvalitní vzdělání, je někdy třeba sáhnout hluboko do peněženky. I s tímto by měl váš finanční plán počítat, pokud se vás to týká.

Peníze pro děti

Častým cílem je vytvoření finanční rezervy pro děti, například na osamostatnění se po dokončení střední nebo vysoké školy. Čím delší časový horizont máte, tím větší šance, že cíl splníte.