Máte finanční plán? Jak důležitý podle vás je finanční plán? Budete v hospodaření s vašimi penězi, v budování a správě vašeho majetku úspěšnější bez finančního plánu anebo s finančním plánem?

Každá úspěšná společnost má svůj finanční plán, podle kterého probíhá finanční řízení této společnosti. Absence finančního plánu anebo špatně zpracovaný finanční plán vede u většiny společností k úpadku.

A stejné to je i u lidí. Lidé s finančním plánem obvykle dosahují mnohem lepších výsledků než lidé, kteří nemají vůbec žádný finanční plán.

Podle výzkumu v USA z roku 2006 má člověk, který má finanční plán a dodržuje ho, vybudovaný až 3,6 krát větší majetek (na začátku důchodového věku), oproti člověku bez finančního plánu.

Je to pochopitelné. Když víte, jakou částku musíte každý měsíc odložit (zainvestovat), abyste vytvořili dostatečnou finanční rezervu na stáří, máte základní verzi finančního plánu. Může přijít i období, kdy nebudete moci váš finanční plán dodržet, ale když se budete vašeho plánu po většinu času držet, je jasné, že vytvoříte větší finanční rezervu než člověk, který si ani nepřipustí, že je třeba postarat se o sebe sám.

Finanční plánování tedy výrazně přispívá k naplnění cílů lidí. Plánujte tedy své finanční výdaje, na základě krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů.

Cíle se dají jednoduše určit třemi otázkami.

Co?

Kdy?

Jakou částku na to budu potřebovat?

V situaci, kdy si stanovíte své cíle, pak už „jen“ stačí správně nastavit vaše výdaje (případně i zapracovat na příjmové stránce vašeho rozpočtu) a vhodně pracovat s aktuálním majetkem a s případnými úvěry, které vám pomohou k dosažení vašich plánů (například pořízení bydlení). A také je třeba zajistit důsledky špatných událostí, které život přináší (například požár domu, zdravotní problémy a podobně).

Finanční plán máte za několik hodin až dnů hotový. Pak už stačí se ho jen držet a případně ho pravidelně (například jednou ročně) aktualizovat.

Rada na závěr. Vytvořte si tedy finanční plán, ať už sami a nebo s vaším poradcem a efektivně pracujte s vaším majetkem a příjmy. Dosáhnete mnohem lepších výsledků, než když si neuděláte žádný plán.